Сигнали

Пожарникар се прибира вкъщи и разказва на жена си за новата система за оповестяване при пожар:
– Когато системата подаде един сигнал, ние се обличаме в защитните облекла и си слагаме каските. Когато подаде втори сигнал – бързо слизаме при автомобилите. Когато подаде трети сигнал – скачаме в колите и тръгваме към пожара. Предлагам ти да въведем същата система и у дома. Когато подам един сигнал – събличаш се. При втория сигнал – скачаш в леглото, а при третия – аз скачам при теб и правим любов.
Минават няколко дни. Пожарникарят се прибира вкъщи и от прага крещи:
– Първи сигнааааал!
Жената се съблича.
– Втори сигнаааал!
Жената скача в леглото.
– Трети сигнаааал!
Пожарникарят скача при нея и започват да правят любов.
След известно време жената се провиква:
– Четвърти сигнаааал!
– Това пък какво ще рече? – недоумява пожарникарят.
– Означава – удължи маркуча, че не стига до пожара..

Share