Габровец в затвора

Габровец влиза в затвора. Съкилийниците го разпитват:
– За какво си тук?
– Обрах един бижутериен магазин. Счупих витрината с една тухла и обрах всички скъпоценности.
– И те хванаха на място?
– Не, после ме хванаха. Като се върнах за тухлата.

Share