Трима Габровци

Трима Габровци обсъждат бащите си:
– Баща ми нощем се буди, за да провери да не си е загубил съня.
– Това е нищо. Моят пък не ще да си купи хладилник, защото си мисли, че като затвори вратата лампата няма да изгасне.
– А тате от 2 години издирва кой му е отхапал от ябълката на iPhonе-на – въздъхнал третият.

Share