Изпити

Върви Фурманов през селото и вижда Петка настървено да копае в градината. Пита го:
– Какво си се развихрил такъв?
Петка се изправя и казва:
– Знаеш, че имам изпити във военната академия. Възложиха ми да извлека квадратен корен, та сега го търся. А все кръгли излизат, мамка му!
– А къде е Чапаев? И той ли има изпити?
Петка се смее:
– А на него му се падна сложна задача – да раздели члена на многочлени! Седи, плаче, но си точи сабята.

Share