Джак и Джими си вървели по улица в Лондон

Джак и Джими си вървели по улица в Лондон. Джак погледнал в една витрина на магазин и видял нещо, което хванало окото му:
„Костюми ?5.00, ризи ?2.00, панталони ?2.50“.
Джак казал на приятеля си:
– Виж цените! Ние може да не си купим много бройки и когато се върнем в Шотландия ще направим цяло състояние! Сега, като влезнем в магазина, искам да си мълчиш, нали? Остави ме аз да говоря с тях, защото ако чуят нашите акценти ще си помислят, че сме бени шотландци и ще се опитват да ни прецакат. Ще докарам най-добрия ми лондонски акцент.
– Добре, Джак! Ще си мълча. – казал Джими.
Влезнали в магазина и Джак казал:
– Здравей, добри човеко! Искам да купя 50 костюма от ?5.00, 100 ризи от ?2.00 и 50 панталона от ?2.50. Ще докарам камиона, за да ги натоварите, мой стари приятелю!
Собственикът на магазина казал тихо:
– Ти си от Шотландия, нали?
– Ами да! – казал изненадано Джак. – Как разбра?
Собственикът отвърнал:
– Това е химическо чистене…

Share