Гърди

Поручик Ржевски танцува с Наташа Ростова на бала.
Тя:
– Поручик, как намирате гърдите ми?
Поручик Ржевски:
– Ами… трудно…

Share