Поручик Ржевски разсказва на хусарите съня си

Поручик Ржевски разсказва на хусарите съня си:
– Та вървя си аз през гората и виждам…
– Задник! – викат хусарите, прекрасно знаейки стила на поручика.
– Абе не, виждам малка къща, и приближавайки се към нея виждам…
– Задник! – викат хусарите.
– Не, не, врата, и влизам аз значи през тази врата и виждам…
– Задник! – викат хусарите.
– Даа… – объркано промълвил поручик Ржевски – и какво, нима този си сън вече съм ви го разказвал?

Share