По време на бал

По време на бал в императорския дворец Александър Втори попитал поручик Ржевски:
– Драги мой поручик, кажете, а вярно ли е, че сте се стреляли с корнет Оболенски пред Наташа Ростова?
– Това е силно преучеличено, Ваше величество! Аз стрелях зад Наташа Ростова, а страхливецът Оболенски – зад дървото.

Share