Веднъж поручик Ржевски пътувал във влака

Веднъж поручик Ржевски пътувал във влака. Заедно с него в купето пътували майка и дъщеря. Оправяйки багажа, девойката с укор се обърнала към майка си:
– Мамо, колко пъти съм Ви казвала, да не слагате яйцата върху сребро – от тях то потъмнява!
– Човек се учи докато е жив! – въздъхнал поручик Ржевски и преместил табакерата от предния джоб на панталоните си във вътрешния джоб на шинела.

Share