В офицерския театър ролята на Ржевски

В офицерския театър ролята на Ржевски се заключвала в това, че трябвало да излезе на сцената, да произнесе “Балабуев, ето Ви бастуна” – и да го подаде.
Хусарите се хванали на бас с поручика, че от вълнение ще се обърка и вместо фамилията Балабуев ще каже Балахуев.
По време на спектакъла Ржевски излиза на сцената:
– Балабуев! – казва той и тържествуващо гледа залата – Ето Ви хуя!

Share