Достойнствата на чиниите

Две дами беседват за достойнствата на чиниите и другите съдове за маса “Фаберже”. Минаващият наблизо, както обикновено пиян, поручик Ржевски веднага решава да се включи компетентно в разговора:
– Моите почитания, госпожо! Моите почитания, госпожице! Между другото, за съдовете. А знаете ли, че хуят на на слугата ми Ванка и във ведро не се побира?

Share