Решили да крадат луканки

Крикор и Гарабед решили да крадат луканките от един балкон.
Качил се Гарабед на балкона и започнал да ги подхвърля на Крикор, но в това време ги видял дежурният полицай:
– Какво правите бе, вие тука?
– Слагаме украса за Нова година, г-н старшина.
– Е, тя Нова година я посрещахме оня ден, бе.
– Гарабед, сваляй украсата, закъснели сме, хората са я посрещнали Новата година още оня ден! – провикнал се Крикор.

Share