Обир

Крадци нахлули в банка. Каква била изненадата им, като отворили сейфа, а там някакви купички:
– Сигурно е някакъв пудинг… Пари няма, поне да похапнем…
Охраната, гледайки ги на камерата се скапала от смях. А обирът бил запомнен като най-големият в банка за сперма…

Share