Чукчa ловец

Чукчи влиза при друг в юртата – на пода меча кожа.
Поглежда… в кожата ни една дупка и го пита:
– Сам ли я уби?
– Сам.
– Колко пъти стреля?
– Десет.
– Колко пъти улучи?
– Нито един. От смях умря.

Share