крAл

Разговарят български и английски депутати.
Английският се похвалил:
– При нас всеки втори депутат е благородник!
– О, това е нищо! При нас всеки депутат е крал! – отвърнал българският.

Share