На плаца

Старшина спира редник на плаца и крещи:
– Редник, защо не са ти лъснати обувките?
– Не Ви интересува, гу’син старшина!
Старшината отшива на войника як шамар зад врата:
– Как смееш да се репчиш, гнидо непотребна?! ЗАЩО не са ти лъснати обувките, питам?
– Нямаше боя…
– Не ме интересува…
– Нали и аз това казвам!

Share