Желание

И се яви в нощта на Рождество ангел при юношата.
И каза ангелът:
– Ще ти изпълня едно желание. Избирай: богатство, мъдрост или любов…
И юношата избра мъдростта.
Изпълни ангелът желанието, дари го с мъдрост и го попита:
– Какво ще кажеш сега, премъдри?
И каза Премъдрият:
– Трябваше да избера парите!

Share