Сватба

Една сутрин поручик Ржевски се прибира в полка, а дясната му ръка е в гипс и всичките му пръсти са счупени.
Полковника е в шок.
– Поручик, това е безобразие! Как ще държите сабята?
– Нямам никаква вина полковник – оправдава се поручика – Вчера бях на сватбата на корнета. Танцувам си с булката, нищо лошо не правя… Когато изведнъж отнякъде се появи корнета, побегна към нас и какъъъъв шут отпра с ботуша си между краката на жена си…

Share